top of page
Neuromotorische revalidatie

Neuromotorische revalidatie

Neuromotorische revalidatie is vaak een proces van lange duur. Dit is een proces waarbij onze kinesitherapeut u kan ondersteunen. Ook als volledig herstel niet mogelijk is, gaat de kinesitherapeut samen met u streven naar verlichting van de klachten en het afremmen van de neurologische symptomen.

Tijdens de therapie worden individuele doelen opgesteld op maat van de patiënt. Hierbij wordt voornamelijk gestreefd naar het verbeteren van de levenskwaliteit, zelfredzaamheid en algemeen welzijn van de patiënt.

Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen van het zenuwstelsel, wat gevormd wordt door de hersenen, ruggenmerg en zenuwen. Een letsel van het zenuwstelsel kan zowel cognitief, fysiek, sensorisch als emotioneel een effect hebben.

Voor onderstaande aandoeningen kan u bij collega's Liese en Jana terecht:

  • Niet-aangeboren hersenletsels: CVA (Cerebrovasculair Accident) of beroerte, hersentrauma, hersentumor, infectie

  • Neurologische ziektes: MS, Parkinson en Parkinsonisme

  • Neuromusculaire aandoeningen en spierziektes: ALS, PLS, MSA, Guillain-Barré syndroom, polyneuropathie, Myasthenia Gravis, ziekte van Steinert

  • Perifere zenuwletsels

  • Ruggenmergletsel: dwarslaesie, cauda equina, infectie, tumoren

  • Evenwichtsstoornissen / vertigo klachten

bottom of page