top of page
Consultie praktijk Lindebos

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de contactgegevens van de hulpdiensten?
  Algemeen noodnummer: 112 www.112.be Apotheek van wacht: 0900 10 500 www.apotheek.be Tandarts van wacht: 0903 39 969 www.tandarts.be UZ Leuven spoed: 016 34 39 00 H.Hart ziekenhuis Leuven: 016 20 92 11 www.hhleuven.be Antigifcentrum: 070 245 245 www.antigifcentrum.be Dringende politiehulp: 101 Tele-onthaal: 106 www.tele-onthaal.be Zelfmoordlijn: 1813 www.zelfmoord1813.be Kinder- en jongerentelefoon: 102 www.awel.be Childfocus: 116 000 www.childfocus.be Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling: 1712 www.1712.be Druglijn: 078 15 10 20 www.druglijn.be
 • Waar vind ik betrouwbare medische info?
  Algemeen www.gezondheidenwetenschap.be www.thuisarts.nl www.gezondleven.be Diabetes www.diabetes.be Reisadvies www.wanda.be Seksualiteit www.allesoverseks.be www.sensoa.be Levenseinde www.leif.be Zwangerschap, borstvoeding en kind www.kindengezin.be www.gezondzwangerworden.be Ondersteunende diensten www.desocialekaart.be www.zorg-en-gezondheid.be www.caw.be (centrum voor algemeen welzijn) www.huisvanhetkindleuven.be www.cgg-vbo.be (centrum voor geestelijke gezondheidszorg)
 • Wat is Helena? En hoe werkt het?
  https://info.helena.care/wat-is-helena-voor-patienten Helena is een beveiligde omgeving voor al uw medische documenten. Het is ook het platform waarin video-consultaties mogelijk zijn. Aanmelden kan via itsme® of eID (=makkelijkste manier). Of u kan een code aan uw zorgverlener vragen om u aan te melden. Vervolgens kan u uw medische documenten in Helena raadplegen. https://helena.care/ Indien u een code van uw zorgverlener hebt ontvangen kan u deze ingeven op helena.care/code en een PIN code aanmaken. Deze gebruikt u dan samen met uw GSM om u aan te melden en uw documenten te bekijken.
 • Hoe kan ik de praktijk bereiken?
  Met de bus: Elke 30 minuten brengt lijnbus 371 je naar de halte ‘Linden Kortrijkstraat’ in de Nachtegalenstraat. Daar stapt u af en stapt u vervolgens 270 meter naar de praktijk. Klik hier om de routeplanner van de lijn te openen. Met de auto of de fiets: de praktijk ligt mooi centraal tussen Leuven, Kessel-Lo, Gobbelsrode, Lubbeek, Linden, Kortrijk-Dutsel en Holsbeek. Parkeren kan in de straat. Let op, probeer zo goed mogelijk aan de zijkant van de straat te parkeren, de straat is namelijk niet erg breed.
 • Kan ik in de praktijk betalen met de Payconiq by Bancontact-app?
  Ja, in onze praktijk is het mogelijk om te betalen met de eenvoudige Payconiq by Bancontact-app of je eigen bank-app. Instructies en link om de app te downloaden: https://www.payconiq.be/nl/particulier
 • Waar kan ik de evaluatiedocumenten terugvinden?
  Hieronder vindt u de documenten terug die ter evaluatie van uw pathologie, herstel en/of revalidatie dienen. Bij elke vragenlijst staan de instructies bovenaan de eerste pagina. Gelieve het document in te vullen en door te mailen of in hard copy te overhandigen aan uw therapeut. ADL Dit is een document die we zelf ontwikkeld hebben. Het is een eenvoudig instrument om de activiteiten van het dagelijkse leven te evalueren die op dit moment in uw revalidatie het pijnlijkste of het moeilijkste zijn. DASH meetinstrument De Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) is een vragenlijst met 30 items, verdeeld over de categorieën symptomen en beperking in activiteiten. Centraal staat hierbij de mate van klachten of beperkingen in de gehele bovenste extremiteit gedurende de afgelopen week. Bron: http://www.meetinstrumentenzorg.nl/ Tampa schaal voor kinesiofobie Met deze lijst willen wij onderzoeken op welke wijze u tegen uw pijn aankijkt en hoe u deze ervaart. Bron: http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
 • Hoeveel kost één behandeling mij?
  Uw persoonlijke bijdrage (remgeld) is 5,89 euro per half uur behandeling.
 • Mag ik zonder voorschrift van de arts in behandeling komen?
  Neen, als kinesitherapeut ben ik bij wet verboden behandelingen uit te voeren zonder voorschrift van de dokter.
 • Wat breng ik mee op mijn eerst consultatie?
  Voorschrift van de arts (binnen de twee maanden na datum van voorschrift) Identiteitskaart Verslagen en/of medische beeldvorming Gemakkelijke kledij
 • Hoe maak en annuleer ik een afspraak?
  U gaat naar de contactpagina en neemt contact op met ons per telefoon. Annuleren gebeurt ook altijd telefonisch! Annulatie liefst 24 uur op voorhand zodat eventueel iemand anders behandeld kan worden. Annuleert u niet binnen 12 uur met een geldige reden, dan zal uw sessie aangerekend worden.
 • Wat zijn mijn rechten als patiënt?
  Als patiënt heeft u het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht. Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Wat is mijn Globaal Medisch Dossier en wat doet het?
  Het GMD zorgt ervoor dat je medisch dossier op één plaats bewaard wordt. De huisarts en jijzelf krijgen hierdoor een volledig beeld van je gezondheidstoestand. Het uitwisselen van gegevens en doorverwijzing naar de specialist en andere zorgverleners gebeurt hierdoor vlotter. Ook preventieve onderzoeken en vaccinaties kunnen zo beter opgevolgd worden. Patiënten met een GMD betalen minder remgeld voor een raadpleging. Het meebrengen van je identiteitskaart of ISI kaart (voor kinderen jonger dan 12 jaar) volstaat om voor één jaar het GMD in orde te brengen. Het GMD wordt volledig vergoed via de verplichte ziekteverzekering. Je kan op elk moment vragen om je dossier door te geven aan een andere huisarts. De huisarts zal je hierbij helpen. Heb je nog vragen hierover, stel ze gerust aan je huisarts. Het Globaal Medisch Dossier bevat volgende gegevens : medische voorgeschiedenis geneesmiddelengebruik gevolgde behandelingen verslagen van specialisten en andere zorgverleners risicofactoren zoals roken en alcoholgebruik de medische familiegeschiedenis onderzoek voor de opsporing van dikkedarm-, baarmoederhals-, en borstkanker vaccinaties Zonder uw toestemming blijven de gegevens van het GMD binnen de praktijk. Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, kan uw huisarts essentiële gegevens beschikbaar maken voor andere zorgverleners buiten onze praktijk. Dit is het zogenaamde Sumehr: Summarized Electronic Health Record. Het is een elektronische samenvatting van uw medisch dossier met de minimale gegevens die een arts nodig heeft om uw gezondheidstoestand snel in te schatten. Zo kan een arts die uw medische voorgeschiedenis niet kent, u vlug de juiste zorg geven. De overheid garandeert de privacy van deze gegevens. Wij steunen dit initiatief in het belang van uw gezondheid.
 • Waar kan ik terecht voor attesten, formulieren en voorschriften?
  Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de Orde der Geneesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt te hebben gezien. De huisarts kan dus alleen tijdens een raadpleging of huisbezoek voorschriften of attesten afleveren en niet op telefonische aanvraag. Voor het invullen van attesten maak je dus best een afspraak. De dokter mag alleen attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. ​ Ook voorschriften kunnen enkel tijdens de raadpleging worden opgemaakt. Voor nieuwe medicatie dien je altijd op raadpleging te komen. Voor de verlenging van chronische medicatie worden tijdens de raadpleging voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat een nieuw medisch onderzoek nodig is.
 • Worden mijn persoons- en gezondheidsgegevens beschermd?
  Ja, de gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener. Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen. Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.
bottom of page